Trường tổ chức lễ tổng kết năm học 2014-2015 vào ngày ... tháng .... năm 2015. Mời quí thầy cô và tất cả học sinh có mặt để tham dự lễ.... » đọc thêm